Reünie HBS’ers Appingedam 🗓 🗺

Reünie HBS

APPINGEDAM – De HBS’ers en MMS’ers die tot ongeveer 1972 de school aan de Wilhelminaweg in Appingedam (tegenwoordig het Stadskantoor) bezochten, houden op 4 april 2020 een reünie op Ekenstein.
De reüniecommissie is op zoek naar mannen en vrouwen die destijds de school bezochten. Die zijn doorgaans ouder dan 65 en een groot deel is uitgevlogen.

De HBS en MMS werden in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgeheven om het onderwijs toegankelijker te maken voor brede groepen van de bevolking. De HBS stamde uit een tijd – de eerste kwam in 1863 en die in Appingedam werd in 1917 opgericht – dat het een school voor de elite was. HBS staat dan ook voor Hogere Burger School.

Toen de HBS en MMS in 1968 werden opgeheven, waren ze al lang niet meer voor alleen de elite. Het VWO was de opvolger van de HBS.

Er hebben zich inmiddels al een 150 geïnteresseerden voor de reünie aangemeld. Meer informatie is te vinden op: https://www.rhbs-appingedam.nl.

Scheduled Reünie HBS
Appingedam Map